onsdag 15 december 2010

Älska sig själv och andra


Genom att älska mig själv lär jag känna mig själv.

När jag känner mig själv kan jag känna igen det mänskliga i andra människor.

Där hittar jag kärlek till både mig själv och andra människor.

Kärleken till att vara människa.