söndag 17 augusti 2014

Utförsäkringen: Svar från de politiska partierna del 1

Förra våren frågade jag samtliga riksdagspartier hur de ställde sig till frågan om utförsäkringarnas vara eller inte vara. Och om de inte ville ha kvar systemet med utförsäkringar, när skulle de då ta bort det?

Jag tycker att det är trist att man inte lyfter frågan om utförsäkringarna mer nu i valtider 2014. Det är något som handlar om oss alla. Alla kan bli sjuka och utförsäkras så som systemet ser ut idag. Jag anser att systemet med utförsäkringar är ett inhumant system och inte värdigt ett demokratiskt samhälle för alla.


Nedan är mitt blogginlägg med de första svaren jag fick. Jag publicerade det i min blogg 2013-05-03.Nu har jag fått in svaren från de flesta riksdagspartierna på den fråga som jag ställde till dem för en vecka sedan när det gällde utförsäkringarnas vara eller icke vara. 

Den fråga jag har ställt till riksdagspartierna är:

"Vill (politiskt parti) behålla systemet med utförsäkringar?


Om inte, när och hur kommer systemet med utförsäkringar att tas bort?"
 
Jag redovisar svaren i den ordning som jag fått in dem. Frågan mailade jag till samtliga riksdagspartier. Jag skrev också in frågan i partiernas loggar i Facebook där det var möjligt. Allt för att synliggöra frågan om utförsäkringar för så många som möjligt. 

Miljöpartiets Gustav Fridolin överraskade mig med att svara på frågan så snabbt som cirka fem minuter efter att jag skrivit in den i hans logg i Facebook tidigt på fredagsmorgonen. Så här var svaret jag fick från Gustav Fridolin:

"Nej, vi vill ha ett socialförsäkringssystem som anpassas till människors verklighet, istället för tvärtom. http://www.mp.se/politik/socialforsakring".

Vi hoppas kunna lägga fram förslag på förbättringar antingen inom den socialförsäkringsutredning som nu sitter eller tidigt under nästa regeringsperiod".

Kristdemokraternas svar på min fråga fick jag via mail:

"Hej Anna-Karin,


Den sjukförsäkringsreform som genomfördes 2008 ska vi behålla, men självklart måste förändringar och förbättringar alltid kunna göras, vilket vi också gjort under de senaste två-tre åren.


Vänliga hälsningar,


Samuel Sunesson


Handläggare / Political advisor
Kristdemokraterna / The Christian Democratic Party
Sveriges riksdag / The Swedish Parliament
S-100 12 Stockholm


Tel: +46 72-541 04 89"


För mig var Samuel Sunessons svar lite luddigt så jag mailade till dem en gång till med en motfråga och fick sedan följande svar:

"Hej Anna-Carin,


Vi vill inte ta bort de tidsbegränsningar som finns i sjukförsäkringen, nej.


Vänliga hälsningar,
Samuel


Samuel Sunesson


Handläggare / Political advisor
Kristdemokraterna / The Christian Democratic Party
Sveriges riksdag / The Swedish Parliament
S-100 12 Stockholm"


Folkpartiet skickade följande svar till mig via mail:


"Natalia Rylander
APR 26, 2013  |  02:23PM CEST
Hej Anna-Karin,

Socialförsäkringen är ett centralt liberalt bidrag till den moderna välfärdsstaten. Det var till exempel en liberal regering, under ledning av Karl Staaff, som genomdrev folkpension, bättre arbetarskydd samt ökat stöd till olycks- och sjukkassor. Det var också föregångare till Folkpartiet liberalerna som drev igenom den första statliga föräldrapenningen, men då hette det moderskapshjälp.

En liberal socialförsäkring bygger på några enkla principer. Att det finns ett samband mellan avgifter och förmåner, avgiften är proportionell mot inkomsten, ersättning betalas ut mot inkomstbortfall och försäkringen omfattar alla. En av socialförsäkringens viktigaste egenskaper är att den utjämnar risker mellan människor och över tid.

Folkpartiet vill:
•Höja taket i sjukförsäkringen till 10 basbelopp.
•Raka rör - avgifter ska ger rättigheter. Försäkringsavgifter ska bara betalas på den del av lönen som ligger under taket.
•Göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk.
Med vänliga hälsningar
Natalia Rylander
Politisk Sekreterare (FP)
_________________________________
Folkpartiet liberalernas riksdagskansli
Riksdagen, 100 12 Stockholm"


Likaså där tyckte jag att svaret jag fått var lite luddigt, så jag mailade tillbaka och frågade om jag uppfattat deras svar rätt när jag tolkat det som att de vill ha kvar systemet med utförsäkringar. Natalia Rylander svarade mig då så här i ett mail:"Hej Anna-Karin,

Du har inte uppfattat det rätt. Folkpartiet anser att den som är sjuk och saknar arbetsförmåga ska ha stöd av sjukförsäkringen. Reformerna av sjukförsäkringen har varit nödvändiga och bra, men det finns utmaningar kvar.

Den pågående parlamentariska utredningen om socialförsäkringarna måste ta sikte på breda överenskommelser och finna lika kraftiga lösningar som pensionsreformen. Vi ser ett antal justeringar där vi tror att såväl individer och företag, som samhällsekonomin kan bli vinnare.

• Höj taket i sjukförsäkringen från dagens 7,5 basbelopp till åtminstone 10 basbelopp, vilket motsvarar en månadslön på 36 700 kronor. Då skulle mer än 80 procent av dem som betalar till sjukförsäkringen få hela sin inkomst försäkrad. Vi ser gärna ytterligare höjningar av taket till 12 basbelopp, motsvarande en lön på 44 000 kronor i månaden. Då skulle 9 av 10 få hela sin inkomst försäkrad.

Enligt riksdagens utredningstjänsts beräkningar skulle en höjning av taket till 10 basbelopp öka statens kostnad med 1,4 miljarder kronor 2013. En höjning till 12 basbelopp skulle kosta ytterligare 300 miljoner kronor. Vår slutsats är att en höjning av taket i sjukförsäkringen är fullt realistisk att genomföra i statsbudgeten. Det är en viktig förändring för att öka tilliten till och försäkringsmässigheten i våra gemensamma försäkringar.

• Öka företagarnas valfrihet i socialförsäkringarna. Sverige behöver fler företagare och fler måste våga starta nya företag. Fler företagare måste kunna få tillbaka praktisk trygghet i motsvarande mån som de faktiskt betalar för.

• Förbättra tryggheten för sjuka och föräldralediga studenter. Även studenter ska omfattas av vårt trygghetssystem. Vi föreslår därför att studiemedlet görs sjukpenninggrundande.

Försäkringar som ska omfatta hela befolkningen och ge en betydande inkomsttrygghet vid sjukdom eller olycka. Försäkringar fördelar risk och skapar flexibilitet. När alla är med ökar legitimiteten i välfärdssystemen och transaktionskostnaderna blir minimala. Arbetsmarknaden blir bättre fungerande och fler företag kan fokusera på sina affärsidéer. Starka försäkringar vid sjukdom är det mest moderna vi kan tänka oss.
Med vänliga hälsningar
Natalia Rylander
Politisk Sekreterare (FP)
_________________________________
Folkpartiet liberalernas riksdagskansli
Riksdagen, 100 12 Stockholm


Centerpartiet svarade mig öppet i sin logg i Facebook:

"Det system som finns idag med en bortre gräns i utförsäkring tycker vi behövs för att i tid kunna bryta utanförskap, se över om rätt rehabilitering getts, om det finns arbetsförmåga och vad som kan göras, istället för att personer ska gå år ut och år in utan möjlighet att komma tillbaka på arbetsmarknaden. När det gäller de siffror som presenterades igår är det siffror fram till 2010 vilket ger en delvis missvisande bild eftersom regeringen efter 2010 gjort ändringar för att åtgärda de brister som funnits i systemet. Man följer även detta fortlöpande för att kunna rätta till eventuella brister och göra förändringar när så behövs."

Vänsterpartiet fick jag mail från igår eftermiddag och de svarade så här på min fråga:

"Hej

Tack för ditt brev. Du skrev till Vänsterpartiet och frågade om vi behålla systemet med utförsäkringarna. Nej, vi vill avskaffa den bortre gränsen med sjukpenning. Den som har nedsatt arbetsförmåga p.g.a. sjukdom ska inte tvingas iväg till Arbetsförmedlingen bara för ett visst antal dagar har passerat. Det är vi, S och MP som har detta förslag om att stoppa utförsäkringarna och om vi tillsammans får majortiet i riksdagen kan det gå igenom.

Vänliga hälsningar

Anders Thoré
Politisk sekreterare, SoU och SfU
Vänsterpartiet
Sveriges Riksdag
100 12 STOCKHOLM
08-786 52 48, 073-980 12 69
anders.thore@riksdagen.se"Min tolkning av de olika partiernas svar på min fråga är att:

Miljöpartiet säger nej till systemet med utförsäkringar.

Kristdemokraterna säger ja till systemet med utförsäkringar.

Folkpartiet säger nej till systemet med utförsäkringar.  

Centerpartiet säger ja till systemet med utförsäkringar.

Vänsterpartiet säger nej till systemet med utförsäkringar.  De partier som inte svarat så här långt är Socialdemokraterna, Nya moderaterna och Sverigedemokraterna. Jag tycker att det är dåligt att de största partierna i Sverige (i nuläget Socialdemokraterna och Nya moderaterna) inte svarar snabbare på en så viktig fråga som den om utförsäkringarna. Men jag ger dem en chans till. Jag kommer att fortsätta att fråga och också att blogga om de svar som jag får. Jag förutsätter att jag kommer att få svar från samtliga riksdagspartier.  

Frågan om utförsäkringarna är för mig en av de viktigaste frågorna inför nästa val. Dels har jag erfarenhet av det personligen. Dels tänker jag på hur allt fler människor i Sverige varje dag drabbas av att bli utförsäkrade. Jag tänker på vad det innebär för de människor runt omkring den personen som utförsäkras; barnen, eventuell partner, släkt och vänner. 

När människor utförsäkras påverkar det betydligt fler än de människor som utförsäkras. I förlängningen påverkar det oss alla på olika sätt. För hur starkt ett samhälle är visar sig alltid i hur den svagaste länken har det och hur han eller hon mår. 

Antalet sjukskrivna i Sverige fortsätter att öka. Och antalet sjuka på grund av psykisk ohälsa ökar mest av alla. 

Den riktning Sverige går i just nu skapar svaga människor och ohälsa. Det finns en förklaring i att människor i Sverige mår allt mer dåligt. Otrygghet, negativ stress och press under lång tid skapar ohälsa.

Framförallt är det för mig en fråga om vilket samhälle jag vill ha idag och vilket samhälle jag vill att mina barn och eventuella barnbarn ska leva i. Ett samhälle där man utförsäkrar sjuka människor med all den negativa stress och press som det innebär för en människa som redan är i en så utsatt position. Eller ett samhälle där vi tar hand om varandra när vi blir sjuka. 

Jag vill se ett samhälle där vi litar till varandra i stället för ett samhälle som bygger på att vi misstror varandra. Ett samhälle där vi visar tillit till varandra skapar trygga och starka människor. Det är min övertygelse. Medan ett samhälle där vi visar misstro till varandra skapar det motsatta.

De utförsäkrade får aldrig någonsin gömmas undan.

Vill du som jag göra din röst hörd i frågan om utförsäkringarna rekommenderar jag dig att skriva i de olika partiernas loggar i Facebook. Ibland går det att skriva öppet där, ibland kan man skicka meddelanden. Ibland får man skriva i partiledarens logg. 

Att blogga om utförsäkringarna är också ett sätt att synliggöra de drabbade. Antingen det handlar om dig själv eller någon som du känner. Eller helt enkelt hur du tänker kring det. 

Som bloggare har du också möjligheten att länka till de inlägg som jag skriver om utförsäkringarna för att lyfta fram frågan i ljuset. 

Man kan också sprida mina eller andras blogginlägg via andra sociala medier.
 
Genom att synliggöra utförsäkringarna synliggör man också människorna bakom dem. Människor som inte alltid själva på grund av sjukdom orkar ha en röst och därför är det så viktigt att vi som orkar hjälps åt att synliggöra dem. 

Jag har själv varit där att jag inte orkade göra min röst hörd. Idag känner jag mig stolt och glad att jag har kraften att kanske hjälpa någon annan. Åtminstone visa mitt stöd för dem som drabbas genom att skriva om utförsäkringarna här i min blogg.

Det går också att maila till de olika riksdagspartierna. Jag undrar om det någonsin förut varit så enkelt att nå makthavare som det är idag. När jag var tonåring minns jag att jag skrev brev till finansministern en gång. Det tog flera månader innan jag fick ett svar. Den nya tekniken är fantastisk i det här sammanhanget tycker jag. 

Jag tror att det är möjligt att påverka politikerna. Ju fler som gör sina röster hörda desto bättre. I det här sammanhanget gäller att tillsammans är vi starka. 

Det finns så klart partier med åsikter i den här frågan också utanför riksdagspartierna. Fast jag har bestämt mig för att i nuläget fokusera på att få svar från endast riksdagspartierna. Om min kraft räcker till kanske jag går vidare och söker svar också hos andra partier.
 

Mail-lista till riksdagspartierna:

info@centerpartiet.se

info@folkpartiet.se

info@kristdemokraterna.se 
 
info@moderat.se

info@mp.se

info@socialdemokraterna.se

jimmie.akesson@riksdagen.se 

vansterpartiet@riksdagen.se 


Se även:

"Sjukskrivna måste få hjälp före utförsäkring" (Aftonbladet) 

"Två artiklar och ett torgmöte" (Solrosuppropet)

"De pågående utförsäkringarna från sjuka sjukförsäkringen ..."
 (Blogg "Martin Mobergs betraktelser")

"Försäkringskassan bryter mot lagen" (Sveriges Radio)

"S och Mp: Försäkringskassan måste ändra rutiner" (Sveriges Radio) 

"Oppositionen till ny attack mot utförsäkring" (Dagens Nyheter)