måndag 16 maj 2011

FK i Jönköping hör inte av sig


Den 15 mars fick jag mitt brev om att jag är utförsäkrad från Försäkringskassan. Från och med den 1 juli 2011 tar man bort min ersättning, cirka 6.000 kronor i månaden försvinner för mig. I brevet från Försäkringskassan står det att min personliga handläggare ska kontakta mig inom de närmaste veckorna för att boka ett möte med Arbetsförmedlingen. Jag har inte hört ett enda ord från FK om något möte än. Idag är det den 16 maj.  Brevet om min utförsäkring från FK är undertecknat "Med vänlig hälsning, Försäkringskassan". Det finns inget namn på någon person att kontakta i det brevet.

I samband med att jag utförsäkrades fick jag en ny handläggare. Jag skickade ett mail till henne den 28 mars med en enkel fråga. Frågan handlade om min sjukpenninggrundande inkomst. Jag har fortfarade inte fått svar på min fråga från min handläggare på FK.

Jag har ringt ett par gånger utan att kunna komma i kontakt med min handläggare.

Det finns inget jag hellre önskar än att jag hade hälsa till 100 % och att jag kunde lämna Försäkringskassan för gott. Jag är så trött på att ha det så här. Det har varit väntan på samtal, kontakt, ersättning och besked genom alla de tretton åren jag varit sjukskriven. De senaste åren med den handläggaren jag hade då, fungerade det ändå tillfredsställande, tycker jag. Men idag...

Jag har ett viktigt val framför mig att göra. Ska jag bestämma mig för att leva på den lilla inkomst jag har från Skrivklådan och göra mig från Försäkringskassan? Eller ska jag stanna kvar i det här systemet som ändå inte fungerar? Inget av valen innebär någon trygghet. Valet att göra mig fri från Försäkringskassan har den fördelen att jag får mer egenmakt än om jag är kvar i sjukförsäkringssystemet.

Jag funderar. Jag fortsätter att vänta på svar från Försäkringskassan i Jönköping under tiden. Undrar hur lång tid det kommer att ta innan jag får tid för ett möte med Arbetsförmedlingen för att slussas vidare in i Arbetslivsintroduktion? Undrar hur lång tid det kommer att ta innan jag får en ersättning igen? Undrar om jag får någon ersättning överhuvudtaget någonsin? Det är många frågor i mitt huvud. Och ett stort beslut som jag själv ska fatta.

Jag har skickat ett mail till Försäkringskassans huvudkontor och berättat om hur jag får vänta på mitt möte med Arbetsförmedlingen och hur svårt jag har att få kontakt med min handläggare.