måndag 9 september 2013

Tillit

 

Lövet släpper grenen.

Så svävar jag i tillit.

Den dag jag hoppar ...

Utan att veta
var jag landar.

 

(Anna-Karin)