måndag 2 februari 2015

Det brustna hjärtat

I det brustna hjärtats
smärtsamma spricka

Smyger långsamt ...

Läkande ljus

Med värme in


(Anna-Karin)