torsdag 31 januari 2013

Empati


Häromdagen lyssnade jag på ett radioprogram där man talade om empati. Man menade att vi människor mår visserligen bra av fantasi och kreativitet och logik. Fast för att bygga ett samhälle behöver vi först av allt empatin.

Den allra viktigaste ingrediensen för att bygga ett samhälle är just empatin. Det är omöjligt att bygga ett samhälle om inte där finns människor med empati. Förmågan till empati anses medfödd. Den går också att träna upp genom livets gång.

Jag själv har en extremt empatisk förmåga, enligt bland andra min vägledare på vägen från utmattning till hälsa igen. 


Ibland är det jobbigt att ha mycket empati. 

Det gäller att komma ihåg att ha empati för sig själv också.

Fast jag vill inte vara utan förmågan till empati som människa.

Empati innebär till skillnad från sympati alltid en handling. Alltså inte bara en känsla eller ord utan också aktiv handling.

I länken TuvaForum definieras empati så här:

"Empati är en medfödd förmåga, en del av vårt biologiska arv. Empati är förmågan att förstå och reagera på en annan människas unika erfarenhet, att känna respekt för individen och situationen. Världen är i ständig förändring och empatin gör att vi kan vara smidiga och flexibla, att släppa våra förutfattade meningar och gå in i relationer med både ett öppet hjärta och sinne. 

Utan empati har vi ingen kontakt med andra människor på ett nära och meningsfullt sätt. Det finns inte heller någon större önskan eller lust att bry sig om varandra om vi inte är rustade med empati. Utan empati förstår vi inte andra människor, vi kan inte heller förstå varandra eller sträcka ut handen till varandra för att ge och få stöd, uppmuntran, ömhet och tillgivenhet. Utan empati blir vi ovilliga att erbjuda hjälp och vänder människor ryggen och går iväg från deras smärta eller nöd.

Empatiskt beteende:


- Ärlighet
- Ödmjukhet
- Accepterande
- Tolerans
- Tacksamhet
- Tillit
- Hopp
- Förlåtelse

Oempatiskt beteende:


- Oärlighet och svek
- Stolthet, inbilskhet, osund egoism
- Perfektionism
- Intolerans, förutfattade meningar, fördomar
- Otacksamhet, girighet, tanklöshet
- Cynism, misstänksamhet, skepticism
- Hätskhet, bitterhet och hat

Empatin är alltid, utan undantag, handlingsinriktad."


Källa: TuvaForum


#Blogg 100