måndag 2 april 2012

Solrosuppropet Annandag Påsk 2012


Annandag Påsk är det upprop på olika platser i Sverige mot försämringarna i sjukförsäkringssystemet och mot FAS 3.

Svenska Kyrkan är en av de krafter som står bakom protesterna, förutom många ideella. Frågan är ingen politisk fråga utan en fråga som berör varje människa i Sverige. Vem som helst kan bli sjuk och därmed utförsäkrad.

Fattigdomen i Sverige ökar liksom klyftorna. Samtidigt som sjuka människor utförsäkras läser jag om hur Försäkringkassan gör miljardvinster.

Utförsäkringarna är ett inhumant system. Den press och stress som det innebär att utförsäkras är inte till någon som helst läkning för den sjuka människan. Sjukdom går aldrig någonsin att tidsbestämma.

Jag kommer att fortsätta att med mina ord protestera mot det som sker i Sverige idag så länge det finns något som heter utförsäkringar.

Bland det snällaste man kan göra som människa är att stå upp för de svagaste av alla i ett samhälle, trots att man själv är stark.

Att vara snäll är för mig att bry sig, att visa empati, att våga säga det man tycker om orättvisor i ett samhälle, att våga protestera när människor dukar under av olika skäl. Att inte bara stillatigande se på utan att aktivt handla på något sätt. Alla kan göra något.

Fram för mer snällhet och färre orättvisor i världen.

Det lönar sig att vara snäll. Vi hör alla samman. Vinner en blir vi alla vinnare. Och tvärtom.

Här är några länkar gällande Solrosuppropet Annandag Påsk och försämringarna i trygghetssystemen:

Kyrkliga protester fortsätter, nu också mot Fas 3

Kyrkligt upprop för sjuka och arbetslösa

Solrosuppropet 2012 lyfter fram utförsäkringarna och Fas 3

Vi har Västvärldens hårdaste regelverk

Alliansen har avskaffat sjukförsäkringens grundidé

Ändrade sjukförsäkringen fick liten effekt - Förväntade 7 500 personer blev 14


(Bilden till det här inlägget kommer från "Solrosuppropet" i Facebook. "Påskuppropet" och "Påskuppropet mot utförsäkringar" finns också med på Facebook och där finns mycket fakta,  information och länkar kring försämringarna i trygghetssystemen. Många människor delar också med sig av sina personliga erfarenheter från försämringarna som skett de senaste åren.) 

Sorg
Min sorg är tung att bära.

Jag har dig ej längre,
min kära.

Hand som strök min kind
så ömt ...

Evigt stilla.

Ögon slutna.


Jag väntar tömd på allt.

Ett sista farväl till dig,
mamma ...

Älskad - Saknad

Evinnerligen.akm©2012