måndag 27 oktober 2014

Indie-author och egenutgivare

Jag är på väg att bli indie-author. Eller egenutgivare på svenska. Idag har jag gjort min sista korrekturläsning av boken "Omfamna livet". Fortfarande finns där mer jobb att göra med boken innan den är klar.

Det är många små detaljer som ska justeras och kontrolleras. Jag pressar inte fram det. Utan låter det få ta sin tid. Jag tror att det blir bäst så. Även om jag önskar att boken ska vara klar innan jul.

Att vara indie-author, egenutgivare, stämmer väl med den människa som jag är. Hur jag brinner för  yttrandefrihet. För rätten att få skriva och uttrycka sig med sina egna ord. Rätten att ha sitt eget språk som människa. Liksom rätten att få vara tyst.

Det är demokratiskt att ha rätten att berätta med sina egna ord. Att sätta ord på sina känslor och upplevelser. Att berätta om sitt liv.

Att vara indie-author är demokrati.#bloggswe