måndag 26 januari 2015

Eva Rusz om hur sjukskrivna behandlas i Sverige och orsaken bakom

Missa inte att lyssna till kloka psykoterapeuten Eva Rusz i den här länken där hon dels ger sin egen syn på hur man som sjukskriven idag i Sverige blir kränkt. Dels intervjuar olika människor som berättar sina erfarenheter från att vara sjukskriven.

Det är starkt berörande berättelser som handlar om cancersjuka och människor med smärtproblematik. Det handlar om andra. Fast det kunde lika gärna handla om dig eller om någon som du älskar.

Eva Rusz tar upp att man säger ofta att man kan inte bli kränkt om man inte själv tillåter någon att kränka sig. Fast om man t ex lever med långvarig kronisk smärta leder det till att man ofta blir svag både fysiskt och psykiskt. Att då bli bemött på det sättet som FK ofta bemöter sjuka människor, är enligt Eva Rusz kränkande handlingar.

Hon menar också att hur de anställda på Försäkringskassan agerar har att göra med vilka signaler som kommer allra högst uppifrån. De signaler som makthavarna, politikerna, sänder ut smittar nedåt i samhället. Tyvärr, när det handlar om att skicka signaler om en mycket oempatisk människosyn. Att stirra sig blind på svarta bokstäver på ett papper i stället för att se in i en medmänniskas ögon.

Eva Rusz lyfter också fram det som står på FK:s sida på nätet om vad myndighetens vision är. Hur lever de upp till den i verkligheten? Vad tycker du?


"Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning." 

(Försäkringskassans vision) Lästips:

"Oron för utförsäkring är ett hinder för återgång till arbete, ej incitament" (Solrosuppropet)