måndag 21 september 2015

Regeringens budget hösten 2015

Även om det finns mer jag önskar, så är regeringens budget, som presenteras idag, en tydlig väg mot ett mer jämlikt samhälle än under Alliansens tid vid makten.

Alliansen skapade stora klyftor i Sverige under ganska kort tid och gjorde många människor fattiga med sin politik. Det tar tid att vända men här och nu börjar vändningen. Förutsatt att budgeten går igenom.

Ett jämlikt samhälle är ett gott samhälle för såväl rika som mindre rika människor.

Mitt hjärta blir varmt när jag känner förändringens vindar över Sverige nu och jag önskar regeringen lycka till på samma väg.

Jag önskar att ett nästa steg på vägen blir höjd sjukersättning med mera. Ett samhälle där klyftorna tydligt minskar ännu mer mellan människorna i vårt land.

Sverige behöver det. Sverige klarar det. Även om där finns utmaningar.


Lästips:

"Här är vinnarna och förlorarna" (Aftonbladet)

"Nu får de som tjänar mycket betala lite mer" (Aftonbladet

"S tar från de rika och ger till skolan" (Aftonbladet)

"Socialförsäkringsbudgeten glömde bort de mest utsatta" (LO-Bloggen)

"Ny larmrapport om fattiga i Sverige" (GP)

"Stor grupp utelämnas i Socialförsäkringsutredningen" (Dagens Omsorg)