onsdag 19 mars 2014

Rehabilitering för utmattade


Hos bloggaren Marie-Louise Nilsson hittade jag ett intressant inlägg igår om rehabilitering för utmattade. Marie-Louise som själv drabbades av utmattning 2011, hade av sitt kommunala skyddsombud fått en bok med namnet "Vad du som är sjukskriven behöver veta om rehabilitering" (2012).

I boken finns bland annat en rehabiliteringsplan för en person med utmattningssyndrom.

Där finns också tio råd för nedvarvning och återhämtning. Råden stämmer väl överens med vad jag själv känner har hjälpt mig genom åren efter min utmattning. Fast jag har fått söka mig fram själv och gått på många nitar längs med den vägen. Aldrig någonsin under fjorton år har någon gett mig en bok med liknande rehabiliteringsplan eller råd i som i denna bok.

Jag undrar vem och var jag skulle varit idag om jag och inte minst mina anhöriga, fått den boken när jag blev sjuk. Om myndigheter, arbetsgivare, läkare och andra experter, jag själv och anhöriga fått information om vad jag behövde och också gett mig en rehabilitering som var lämplig utifrån det. Tänker jag för länge på det är det risk att jag blir bitter. Och det vill jag inte. Därför skriver jag ur mig mina tankar här och nu och sedan släpper jag taget om dem.

När jag minns tillbaka hur jag behandlades från vården och myndigheter när jag blev utmattad, går den processen fullkomligt tvärt emot det som står i den här boken. Jag pressades bortom den vägg jag redan gått in i.

Fast det går inte att vrida tillbaka tiden. Jag får leva med att det blev som det blev för mig. Det känns bra att se att man vet mer idag om utmattningssyndrom än man visste för 14 år sedan. Om vad som verkligen läker.

Förmodligen var det okunskap som gjorde att jag blev så illa behandlad som jag blev. Och jag får förlåta mig själv för alla gånger som jag gått på nitar.

Jag har gjort så gott jag kunnat.

Fått med mig så mycket annat på vägen i stället.

En del på gott. Annat på ont.

Jag rekommenderar dig som är utmattad eller känner någon som är det att läsa de här råden. Boken ska också finnas i en särskild utgåva för arbetsgivare.

Det är viktigt att bra information om rehabilitering för utmattade sprids. Allt fler människor i Sverige drabbas av utmattningssyndrom. Så länka gärna till det här inlägget eller Marie-Louise inlägg så att många kan läsa. Eller sprid det på annat sätt. Prata om det. Därför att det är viktigt.

De här råden skulle egentligen alla människor ta till sig och försöka att leva efter. Det är alltid lättare att förebygga än att bota. Vi lever i en tid med så många intryck att vi behöver lära oss hur man varvar ned för att orka i längden.#Blogg100 - Dag 20