fredag 26 april 2013

Utförsäkringarna - direkt fråga till de politiska partierna

Igår kväll visade man inslag i bland annat TV4 kl 22.00 om utförsäkringarna. Det är mycket bra att media lyfter fram den frågan igen tycker jag.

Det har kommit en ny rapport från ISF, som bland annat visar att 50 % av de som utförsäkrats har kommit tillbaka i sjukförsäkringen igen.

Jag är en av dem som utförsäkrades och kom tillbaka i systemet igen. De kränkningar, den misstro från myndigheter, den ekonomiska stress och de sömnlösa nätter och den oro som utförsäkringen innebar för mig kommer jag aldrig att glömma. Jag backade bakåt många steg i min väg mot att bli frisk igen. En väg som jag själv får gå nu för att hitta så mycket hälsa i mig själv igen som det är möjligt.

Utförsäkringarna är ett inhumant system som är ovärdigt ett samhälle för människor. Vem som helst av oss kan bli sjuk och drabbas. Vi betalar in skatt till ett system som ska göra att vi kan ha ett "drägligt" liv även om vi blir sjuka.

Att bli utförsäkrad kan till exempel innebära att man hamnar i beroendeställning till en anhörig eller att man får sälja sin bostad och söka försörjningsstöd. Är det så vi vill ha det i Sverige? Är det verkligen så som vi vill att våra barn och barnbarn ska ha det om de blir sjuka?

Idag har jag sänt ut en fråga till samtliga riksdagspartier. Jag har dels lagt ut frågan öppen i de olika partiernas loggar i FB där det varit möjligt för att synliggöra frågan för så många som möjligt. Jag har dels skickat mail till varje politiskt riksdagsparti.

Jag kommer att redovisa de svar jag får från partierna här i min blogg. Miljöpartiet har redan svarat mig.

Så här är min fråga till de olika riksdagspartierna:

 "Vill (politiskt parti) behålla systemet med utförsäkringar?