onsdag 20 augusti 2014

Dagens Arena: "Över 86.000 utförsäkrade" - Mångdubbelt fler påverkas

Fler än 86.000 människor har från 2008 fram till april 2014 utförsäkrats skriver Dagens Arena. Jag är en av dem. Att utförsäkra sjuka människor är inhumant och ovärdigt en demokrati. Alliansen är de ansvariga för att sjuka och ibland döende människor utförsäkrats och fortfarande utförsäkras också idag.

Jag har väntat länge på att den här frågan ska lyftas i valtider. Jag är glad att det sker i media nu. Ännu gladare känner jag mig om också oppositionspartierna lyfter frågan i valdebatten. Det är hög tid att göra det.

För varje dag fortsätter den här förnedringen, utförsäkringen, av sjuka, utsatta människor i Sverige. Människor som ibland är så svaga av sjukdom att de inte ens orkar tänka på att det är ett valår. Så svaga att de inte ens orkar ta sig till en vallokal för att rösta mot en politik som sänker dem ekonomiskt och hälsomässigt mer och mer för varje dag som går. Problem med ekonomi är enligt forskning en stark anledning till psykisk ohälsa. Så att sätta ekonomisk press på fysiskt sjuka kan tyvärr också leda till att man drabbas av psykisk ohälsa förutom fysisk. Det blir en ond spiral.

Något som man inte så ofta pratar om är att när en människa utförsäkras påverkar det också familj och vänner kring den utförsäkrade. Det skapar oro för ekonomin, negativ stress för de som bryr sig om den utförsäkrade. Inte minst för barnen till den utförsäkrade.

Av det skälet är det mångdubbelt fler än 86.000 människor som påverkats negativt av utförsäkringarna. Kanske till och med en av orsakerna till att allt fler människor mår psykiskt dåligt i Sverige idag, även om det är mina personliga reflektioner.

I samband med min utförsäkring, försvann också den avtalsförsäkring som jag haft tidigare som sjukskriven i tolv år. (Se min artikel i Sourze). När jag så småningom kom tillbaka i sjukförsäkringen igen, kom också beloppet från avtalsförsäkringen tillbaka. Fast inte retroaktivt för den tid som jag varit utförsäkrad. De pengarna förlorade jag för alltid. För så är reglerna som Alliansen skapat.

Äntligen lyfter man fram de utförsäkrade i valdebatten i media. Det är en så viktig fråga, kanske den mest viktiga av alla frågorna när det gäller vilket samhälle vi vill välja. Det handlar om människosynen. Om hur stora klyftor mellan människor vi vill sträva efter i ett samhälle. Det handlar om människovärdet.

Vem som helst kan bli sjuk. Våra barn och barnbarn kan bli sjuka.

Jag vill att när det händer ska man som människa och anhörig veta att den sjukförsäkring vi alla är med och betalar in pengar till, finns där som ett tillräckligt tryggt stöd för oss och våra anhöriga under en pressad och smärtsam period i livet. Så att när hälsan raserar, kan vi vila trygga i att vi har en ekonomi som är tillräcklig för att vi ska kunna ha ett värdigt liv och ha råd att bo kvar i våra hem. För att vi ska kunna bygga oss friska igen när det är möjligt. Att vi får den tid i lugn och ro som vår ohälsa kräver för att läka.

Sjukdom går inte att tidsbestämma. Den är individuell. Vi är människor. Inte robotar.

Utförsäkringarna trasar också sönder många relationer. Det i sin tur kan leda till separationer som skapar ännu mer negativ stress kring den sjuke.

Jag vill se en politik där man omgående skrotar utförsäkringarna. De har redan förstört för så många, skapat så mycket lidande och gör det fortfarande varje dag.

Nolltolerans för utförsäkringar.
 


Lästips:

"86.000 utförsäkrade visar Reinfeldts fiasko" (Aftonbladet, Daniel Swedin)

"86.000 utförsäkrade, Reinfeldt, 86.000..." (Martin Mobergs betraktelser)

"Sjukförsäkringsfrågan handlar om klass- och könsmakt" (Kjell Rautio, LO-bloggen)

"Det pågår en hetsjakt på oss sjuka" (Dagens Arena)

"Sjukförsäkringen borde vara valets stora fråga" (Dagens Arena)

"Fredrik Reinfeldts arbetslinje i praktiken - 86.000 utförsäkrade" (Alliansfritt Sverige)

"Dags stoppa hetsjakten på sjuka" (Martin Mobergs betraktelser)

"Monica Arvidsson (Tiden): Hårda sjukregler gör ingen friskare" (Dagens Arena)#bloggswe
#val14#socialpolitik#svpol