fredag 23 oktober 2015

Vägra hata

De eller den som hatar är små och rädda. Rädda för vad då? För det annorlunda. För små barn? Vi är alla annorlunda. Unika. Det har vi rätt att få vara.

Hur ska vi stoppa hatet? Hur ska vi stoppa de rädslor som skapar hat?

Jag vet inte. Jag bara vet att jag känner inget hat. Jag känner djup sorg över hatet som får sådana konsekvenser i vårt samhälle. Det hat som dödat. Det hat som gör att människor vaknar idag och blir medvetna om att deras älskade, deras outbytbara unge, deras kompis, deras elev, deras lärare ... Är död.

Djup sorg ... och ett hopp i att vi kan se när vi blickar bakåt att det goda alltid segrat.

Godheten börjar inuti var och en av oss. Sprider sig i cirklar runt omkring. Så är min tro.

Våga välja kärleken.

Låt den sprida sig.

Var inte rädd.

Våga vägra hata.