tisdag 16 februari 2016

Älskade hund!

Mimmi är glad över att det är snö hos oss igen.

Vad är egentligen psykisk hälsa eller ohälsa?

Någonstans häromdagen läste jag om hur man kan förändra sitt tänkande när det gäller psykisk hälsa/ohälsa.

Om du tänker tanken att vi alla har en psykisk hälsa, för det har vi ju. Så är det så att när någon drabbas av psykisk ohälsa finns där ofta yttre faktorer som spelar in. Det kan vara en krissituation som arbetslöshet, sjukdom, separation, dödsfall, missbruk med mera som framkallar det dåliga psykiska måendet.

Hur vi mår i själen är som en puckelpist ibland. Och under mer lugna tider i livet är själens mående mer som en krusig vattenyta.

När man börjar tänka på det sättet, så blir det svårare att dela in människor i fack som psykiskt sjuka eller psykiskt friska.

Titta på hur det ser ut kring den som mår dåligt. Finns där det som är stressande? Kanske många olika stressfaktorer samtidigt. Finns det något som kan förändras, t ex att byta jobb eller öka inkomsten, så gör det ofta att det psykiska måendet blir bättre.

Alla kan drabbas av psykisk ohälsa om det blir alltför många stressfaktorer under lång tid. På så sätt är inte "vissa" människor mer psykiskt friska eller sjuka än andra.