torsdag 9 oktober 2014

Brytas av för att växa sig stark


Vår lönn ska beskäras. Stora grenar och små grenar ska väljas ut för att sorteras bort. Lönnen ska tas ned på höjden och krympas på bredden. Göras mer luftig. Allt för att den ska växa sig stark.

Kanske är det likadant med oss människor, tänker jag. Ibland behöver vi se om oss själva för att finna styrka. Bryta och ta bort det som försvagar oss i stället för stärker oss. Det kan handla om tankar, prylar, beteenden eller relationer.

Ibland ser livet till att en gren bryts av. Livets vind drar fram i vårt landskap. En älskad dör. Minnet finns kvar. Fast personen är där inte längre på samma sätt rent fysiskt.

Ur det som brustit kan en ny styrka, en ny kraft växa fram.

Död kan bli till liv.

Tomrum kan fyllas med nytt.

Idag skulle min mamma fyllt 88 år.

Jag tänder ljus för henne.

Pratar med henne om hur jag har det.

Lyssnar efter hennes svar till mig i vinden. I suset från lönnens blad.

Långsamt växer jag mig starkare igen.


#bloggswe