fredag 29 augusti 2014

Den största vinstenDen största vinsten
är den 
man kan dela
med andra.


(Anna-Karin)