torsdag 25 juni 2015

De inhumana utförsäkringarna får människor att krympa i stället för att växa

Den här artikeln av Kjell Rautio är från 2012. Fortfarande halvvägs in i år 2015 fortsätter sjuka människor att utförsäkras på grund av det inhumana systemet som alliansen genomförde tillsammans med SD.

Så många, många fler människor än det som står i artikeln från 2012 är idag drabbade. Dessutom kan man lägga till siffrorna för alla människor runt omkring den människa som utförsäkras. Barnen. Anhöriga. Vänner. Alla påverkas av att en sjuk människa utförsäkras.

Relationer ansträngs och går ibland isär på grund av stressen när en partner utförsäkras.

För mig är systemet med utförsäkringar något som skadar hela vårt samhälle. Både de sjuka och de som fortfarande är friska och arbetsföra.

Att utförsäkra sjuka människor skapar en rädsla i ett samhälle som förminskar människor i stället för att få dem att växa.

Till dig som är utförsäkrad eller riskerar att bli det: Du ska veta att jag finns och att jag bryr mig. Du ska veta att jag alltid kommer att kämpa för att det inhumana systemet med utförsäkringar en dag är borta. Jag kämpar på det sätt som jag kan göra; med mina ord.

Själv känner jag mig ibland numera orolig för att jag i november ska få min ersättning från FK prövad igen efter att ha haft lugn och ro från dem i tre års tid. Förut fick man vara förtidspensionär i lugn och ro när det beslutet väl var i hamn. Fast så fungerar det inte längre i Sverige. Vart tredje år kommer oron tillbaka om man kommer att få fortsatt ersättning eller inte. Trots att jag i mitt fall utretts jag vet inte hur många gånger under 15 års tid och enligt läkare och mig själv gjort och gör allt vad jag kan för att bli så frisk som möjligt igen.

Tyvärr skapar oro och press i trygghetssystem för sjuka människor inte bättre hälsa. Särskilt inte för dem med psykisk ohälsa. Utan tvärtom blir man i stället ofta ännu sämre. Och det blir därmed också en långsammare och dyrare process för hela samhället.

Ett välfärdssamhälles grund är enligt mig att det finns jämlika trygghetssystem för en människa oavsett livssituation och hälsotillstånd. Jag vill att Sverige ska bli ett välfärdssamhälle igen.
Bort med utförsäkringarna av sjuka människor. Låt den som fått beslut om det man förut kallade förtidspension få lugn och ro och vila i det beslutet.

Lita till att människor vill vara friska och arbetsföra. För så tror jag att de allra flesta människor vill.

Precis som jag själv.

Vill vi ha ett samhälle som bygger på misstro eller tillit?

Jag vill ett samhälle som bygger på tillit. Därför att tillit skapar starka människor och starka människor skapar ett starkt och friskt samhälle.