tisdag 12 april 2016

Förebygg utmattning

Någonstans på nätet som jag tyvärr inte minns var, läste jag de här punkterna för hur man ska kunna förebygga utmattning. Bra tips, tycker jag. Även om livet ibland faktiskt kör ihop sig så att man inte klarar att stoppa en utmattning i alla fall. Men tips värda att påminna sig själv om ibland när det är mycket stress.

Förebygg utmattning

1. Prioritera ditt eget välmående
2. Öva på att sätta gränser
3. Dra ner på arbetstakten

4. Be andra om hjälp
5. Slappna av och gör ingenting
6. Upplev natur, litteratur och musik

7. Träffa människor som ger energi
8. Sov så mycket du kan