fredag 29 juli 2016

Under trädet


Där ... under det stora trädet. Med häcken och kyrkogårdsmuren som skydd. Den lilla lugna sjön kluckande där bakom. Vaggad till ro av flyttfåglars sång. Av vindens sus i trädkronan. Ibland en liten fågel på gravstenen. En fågelunge lyfter för första gången. Vågar sin första vilda färd i livet. Där ... under det stora trädet ... vilar min mamma. I en stor trygg famn. Älskad in i evigheten

LivsdansVissna lindblommor

Vad har de att säga om livet?

Allt har sin dans

Sin livsdans

Kom ...

Ta min hand

Låt oss ...

Dansa!


(Anna-Karin )

Vikten av att fundera över de stora livsfrågorna

En orsak till att så många människor idag blir utmattade kan vara bristen på andlighet i vårt samhälle. Det har jag hört från flera som jobbat med utmattade.

Att vi alltmer sällan tar oss tid att reflektera och möta de stora livsfrågorna kring att vara människa, hur påverkas vi som människor av det?

Vad gör det med oss att inte ge oss själva tiden att gå igenom livskriser? Livskriser behöver tid.

Vad händer om vi hela tiden flyr in i arbete, statusjakt, aktiviteter och aldrig stillar vårt sinne och våra kroppar?

Boken Omfamna livet som jag skrivit, skrev jag bland annat för att inspirera till reflektion kring de stora livsfrågorna. Det är viktigt. Det är en del i att vara människa för mig.