lördag 24 augusti 2013

Dalai Lama om relationer

Jag läser i Dalai Lamas bok "Lycka" hur han resonerar kring relationer. För honom är förälskelse, passion, attraktion, åtrå, den romantiska kärleken inte säkert de bästa förutsättningarna för en lång och lycklig relation.

Nej, Dalai Lama menar att det är när man känner ömhet och värme mellan sig som människor som man har möjligheten att uppleva lycka en lång tid i en relation. Ömhet och värme är vägvisarna mot en lång och hållbar relation.

Det här gäller enligt honom i alla relationer mellan människor. Kärleksrelation såväl som vänskapsrelation.

Håller du med Dalai Lama?