lördag 14 februari 2015

Kärlek - Alla Hjärtans Dag


Idag är det Alla Hjärtans Dag. Flödena på sociala medier som FB och Instagram och bloggar är fulla av bilder på hjärtan och på blommor och presenter som människor fått av sina älskade.

Själv väljer jag att dela med mig av en dikt om vad kärlek kan vara.

KÄRLEK

Kärlek ...

hålla
en nyfödd fågelunge
med tickande hjärta
i sina varma händer.


Kärlek ...

famna varsamt,
så att den inte far illa.

Kärlek ...

ömt hålla om,
utan att krama för hårt.

Kärlek ...

ge varandra luft att andas,
vingar att flyga ...

Flyga ...

Ibland åt olika håll ...

Ibland tillsammans ...

Ibland till varandra.


(Anna-Karin Mattsson)

Lathund för att minska långtidssjukskrivningar kan verkligen göra att utmattade blir långtidssjukskrivna

Den här "lathunden" för läkare som jag läser om hos SR idag, kan troligen ställa till mer elände än göra nytta för människor med symptom på stressrelaterad ohälsa och utmattning, enligt min åsikt.

Att göra en bedömning av hur länge en människa kommer att vara sjukskriven genom att bland annat se hur många sjukskrivningsdagar personen haft förut i sitt liv, kan vara fullkomligt missvisande.

Själv hade jag nästan inte en enda sjukskrivningsdag i mitt liv den dagen jag blev utmattad. Jag blev ju utmattad och fick utmattningssyndrom därför att jag struntat i kroppens signaler. Gått till jobbet fast att jag hade envisa infektioner, huvudvärk, stressymptom av olika slag. 

Att ha ett mycket litet antal sjukskrivningsdagar kan ibland vara en signal om att man är på väg att köra slut på sig själv. Det behövs mer medvetenhet om det, tycker jag.

Mycket dåligt att generalisera människor med en sådan här liten "lathund" i fickan för läkare, tycker jag.

Använder läkare den oförsiktigt riskerar människor med utmattningssymptom att placeras i facket att de ska fortsätta jobba på som förut. Pressa sönder sig ännu mera. I stället för att få hjälp med att ställa om sig till ett lugnare liv där man inte pressar slut på sig själv.

Jag tror på att läkare ska lyssna till individen och hur hen upplever sitt mående och vad hen känner att hen behöver. Ta sig tid att verkligen lyssna. Inse att ibland är den bästa medicinen för att undvika en långtidssjukskrivning  att låta patienten under en tid få lugn och ro och få vara sjukskriven och slippa press och stress utifrån.