fredag 6 maj 2016

Sanna vänner

För att få sanna vänner behövs att jag är sann med vem jag är och vilka värderingar jag har.