lördag 4 oktober 2014

Regeringsförklaringen som gav mig glädjetårar

För mig utstrålade statsminister Stefan Löfvén handlingskraft och stor trygghet när han läste regeringsförklaringen igår.

Att få höra ordet "solidaritet" sägas högt i riksdagen i en regeringsförklaring efter åtta år av medveten sköt-dig-själv-och-skit-i-andra och anti-samhällespolitik från alliansen, gjorde mitt hjärta varmt och fick mina ögon att tåras av glädje.

Orden i regeringsförklaringen var allvarstyngda och samtidigt fulla av hopp. De vittnade om en stark vilja till samarbete och ansvarstagande vilket är precis det som jag anser att Sverige behöver i dagens politiska läge.

Jag hörde orden om hur Sverige ska byggas starkt och så jämlikt som möjligt igen:(Ur Regeringsförklaringen 2014, mina personliga favoriter)

"Lägst arbetslöshet i EU 2020. Minst 250.000 nya bostäder till 2020. Upprustning och utbyggnad av järnvägsnätet. Satsningar på arbetslösa ungdomar inom 90 dagar. Ett nytt kunskapslyft. Ett fungerande system för rehabilitering hos Arbetsförmedlingen vid sjukdom.  

Fas3 avskaffas. Flexjobb för personer med funktionsnedsättning. Minskade sjuklönekostnader för företagen liksom förenklade regelverk och investeringar i exportfrämjande.

Svenska löner och villkor för alla som jobbar i Sverige. Ny teknik och effektivare arbetssätt ska inte leda till stress och utslitning.

Missbruket av visstidsanställningar måste stoppas.

Arbetslöshetsförsäkringen ska förbättras. Taket ska höjas. 

Fler anställs i skolan. Barngrupperna i förskolan ska bli mindre och fritids stärkas. Särskilda insatser ska riktas mot de skolor som har de tuffaste förutsättningarna.

Skattesubventionen för dem som har råd att köpa privat läxhjälp avskaffas. Läxhjälp ska ges till alla elever, oavsett betalningsförmåga.

Alla gymnasieutbildningar ska ha en bred, gemensam kunskapsbas, innehålla minst ett estetiskt ämne och ge behörighet till högre utbildning.

Kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering. Sverige ska på sikt ha 100 procent förnybar energi.

Fler sexualbrott måste klaras upp. Principen om samtycke vid sex är grundläggande. Våldtäktslagstiftningen ska i detta avseende ses över och straffet för grova sexualbrott skärpas. Köp av sexuella tjänster utomlands ska kriminaliseras.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska. Därför ska lönekartläggningar genomföras varje år. Kvinnor och män ska ha samma sysselsättningsgrad. Heltid ska vara norm på arbetsmarknaden. Deltid ska vara en möjlighet. Insatser behövs så att fler orkar arbeta heltid. Vårdnadsbidraget avskaffas.

Ordning och reda ska gälla i välfärden. Barn, sjuka eller gamla ska aldrig bli bedömda utifrån sin lönsamhet. 

Kortsiktiga vinstintressen hör inte hemma i välfärden. Vinstjakten ska stoppas.

Privata alternativ i välfärden ska inte kunna göra vinst genom lägre bemanning.

Lagstiftningen ändras så att möjligheterna att sälja eller privatisera universitets- eller regionsjukhus förhindras.

Skolan ska inte vara en marknad, utan ett demokratiskt fundament.

Privata försäkringspatienter ska inte gå förbi den offentligfinansierade vårdkön.

Allt fler unga, särskilt kvinnor, hbtq-personer och personer med funktionsnedsättning, mår dåligt i dagens samhälle. Sjukvården behöver förstärkas så att det blir lättare att få hjälp med ätstörningar, ångest eller depressioner. Psykiskt sjuka och personer med funktionsnedsättning ska få bättre möjlighet till vård, boende, rehabilitering och sysselsättning.

Äldreomsorgen ges ökad kvalitet genom mer personal.

Att pensioner beskattas hårdare än lön är inte rimligt. Steg tas för att ta bort klyftan mellan beskattning av pension och lön.

Sjukförsäkringen ska hjälpa människor tillbaka till arbete och egen försörjning.  

Taket i sjukförsäkringen höjs och den bortre tidsgränsen i sjukpenningen tas bort. Övriga tidsgränser ses över. Rehabiliteringen stärks, liksom skyddet vid sjukdom för studerande. Så skapar vi trygghet i livets mest utsatta stunder.

Ett samhälle behöver inte bara ekonomisk tillväxt utan också demokratisk. För det behövs en fri och frispråkig kultur, fria konstnärer, poeter och public service. Det behövs folkbildning, folkrörelser, bibliotek – jämlik och kostnadsfri tillgång till platser där kulturella och mänskliga möten kan ske.

Regeringen påbörjar arbetet att göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

Grund- och gymnasieskolor ska i sitt värdegrundsarbete motverka rasism. Ett nationellt kunskaps- och resurscentrum för forskning om rasism inrättas.

Idén att bedriva en integrationspolitik som är skild från jobb-, utbildnings- och välfärdspolitik är föråldrad. Integrationsministern avskaffas.

Datainspektionen och den parlamentariska integritetskommissionen ska göra en översyn av befintlig lagstiftning, också i ljuset av att allt fler privata aktörer samlar in information om konsumenter.

Sverige ska inte söka medlemskap i Nato.

Nu behöver vi söka det som förenar snarare än det som drar isär. Nu behöver vi sätta Sveriges bästa framför taktik och prestige. Nu behöver vi enas i viljan till ansvar för vårt land. Regeringen kommer att ta sin fulla del av ansvaret. Vi tänker vara en samarbetsregering för hela Sverige.

Vår vilja till sammanhållning och samarbete i svåra stunder har gång på gång säkrat ett bättre samhälle för kommande generationer. Nu antar vi utmaningen igen, och bygger ett land som kan se med hopp och förväntan mot framtiden."


Källa: Regeringsförklaringen 2014Jag är fullt medveten om att de visioner och mål som räknats upp i regeringsförklaringen till viss del kanske inte kan förverkligas under den här mandatperioden. Liksom det som lovats före valet. På grund av det politiska läget i vårt land just nu. Framröstat av folket, vilket politikerna inte kan påverka utan endast respektera och förhålla sig till. 

Fast här tänker jag på själva orden i regeringsförklaringen. Att till exempel höra ord som solidaritet läsas upp i regeringsförklaringen. Att höra ordet stjärnfamilj i stället för kärnfamilj. Höra orden att bortre gränsen i sjukersättningen ska tas bort liksom Fas3. Med mera med mera.

Det är ljuv musik i mina öron och får också idag mitt hjärta att bulta varmt, känna hopp och mina ögon att tåras. 

Jag känner hopp, nu finns möjligheten att börja gå i en annan riktning, mot ett humant och starkt samhälle där man stöttar varandra i stället för att slå ut vissa grupper.

Jag önskar att alla partier i riksdagen förstår hur viktigt det är att nu samarbeta i stället för att envetet som en gris i ett hål hålla fast vid det som varit. Att kunna se läget som är idag klart och med ett öppet sinne. Att våga förändring och att våga möten som bär till något gott för alla människor i Sverige. Inte bara ett fåtal.

Jag önskar. 

Jag hoppas och tror.

Av hela mitt hjärta.

Lycka till regeringen!

Tack för att ni ger mig hopp om ett bättre Sverige för alla!

#regeringsförklaringLästips:
"Vi får vänta och se om ledarstilen fungerar" (Britta Svensson, Expressen)