fredag 1 augusti 2014

Stigen till lyckan


Och en dag
fann hon
en stig
dit hennes fötter
glömt vägen.

Stigen till lyckan.

Darrande satte hon
den ena foten framför
den andra.

Började varsamt vandra.


(Anna-Karin)