tisdag 17 april 2012

Följ ditt hjärta ...Majblomman märker av ökad barnfattigdom


Jag hörde på TV i morse att föreningen Majblomman sedan ett par år tillbaka märker tydliga förändringar i vårt samhälle mot en ökad barnfattigdom.

Ett exempel är att det idag blir allt mer vanligt att föreningen Majblomman får hjälpa till att bekosta glasögon till barn. Tidigare har det skötts genom försörjningsbidrag till familjer som hamnat i ekonomiska svårigheter av olika skäl.

Majblomman ger idag bidrag till exempelvis glasögon, cykel, sommarlovsaktiviteter, kläder, skor, fritidsaktiviteter. Bidragen ges till barn som bor i Sverige.

Den ursprungliga idén med föreningen Majblomman är att ge en guldkant i livet för de här barnen, berättar Lena Holm, generalsekreterare i Majblomman, i dagens Nyhetsmorgon. Nu, år 2012, handlar det i stället om att hjälpa barnen att överleva. Socialsekreterare får skriva intyg till de som söker. Försörjningsbidragen blir allt snålare och täcker allt mindre av de utsatta familjernas behov.

Jag sålde alltid majblommor när jag var liten. När jag gick på mellanstadiet höll jag föredrag om Majblomman en gång. Som vuxen köper jag alltid majblomman.

Det gör mig så sorgsen att höra om den ökade barnfattigdomen i Sverige. Vems är ansvaret för det drabbade barnet när inte föräldrarna räcker till av någon anledning? För mig är det alla vi vuxna som tillsammans har det ansvaret. Jag anser att det i första hand ska ske genom fördelning av skattemedel. Därefter genom ideella föreningar.

Föreningen Majblomman har sedan 1907 hjälpt barn i ekonomiskt utsatta familjer.

"Fattiga barn blir utan glasögon" (SvD 2012-04-18)