söndag 24 augusti 2014

Utförsäkringen del 3 - Svar från Socialdemokraterna

Här följer det sista inlägget i de totalt fyra inläggen som jag skrev förra våren i min blogg efter att ha ställt frågor kring utförsäkringen direkt till de olika riksdagspartierna.

Jag fick svar från samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna. Att svara på medborgares frågor hör till en demokrati. Liksom att det är viktigt att man i en demokrati ställer frågor till makthavarna.

Jag fick påminna och vänta ett bra tag på svaret från Socialdemokraterna. Fast till sist kom det. Så här svarade de mig:


(Från min blogg 2013-05-29)

Så kom det då äntligen. Mailet med svaret från Socialdemokraterna på de frågor jag ställt till dem när det gäller systemet med utförsäkringen.

Frågan/frågorna som jag ställt till de olika riksdagspartierna är:

"Vill (politiskt parti) behålla systemet med utförsäkringar?

Om inte, när och hur kommer systemet med utförsäkringar att tas bort?"

Så här svarade Socialdemokraterna:

"Hej Anna-Karin
Tack för ditt mejl.
Vi vill ha en förutsägbar, modern och rättssäker sjukförsäkring. Vår utgångspunkt är att välfärden bygger på att alla som kan jobba också gör det. Arbetslivet måste vara så utformat att vi orkar arbeta ett helt arbetsliv och en trygg sjukförsäkring är en del av en fungerande arbetslinje. Trygga försäkringar bidrar också till tillväxten eftersom trygga människor vågar utbilda sig, byta arbete och starta företag.

Vi kan alla bli sjuka och då ska vi kunna vara säkra på att vi både får rehabilitering för att snabbt komma tillbaka till arbete, och ekonomisk trygghet under den tid det tar. Rehabiliteringen fungerar alldeles för dåligt. Vi vill satsa mer för att människor ska få snabbare och bättre rehabilitering. Arbetslivet måste utformas så att alla ges möjlighet att bidra. Vi vill ta bort stupstocken i sjukförsäkringen som gör människor försäkringslösa. För att de allra flesta ska få ersättning för inkomstbortfallet om man skulle bli sjuk, vill vi höja taket i sjukförsäkringen. På sikt vill vi att taket ska vara tio prisbasbelopp. Som ett första steg vill vi höja taket till åtta prisbasbelopp. Vi vill också att ersättningen ska vara 80 procent under hela sjukdomsperioden.
Vänliga hälsningar
Socialdemokraterna
www.socialdemokraterna.se""Vi vill ta bort stupstocken i sjukförsäkringen ...", det tolkar jag som att Socialdemokraterna vill ta bort systemet med utförsäkringar. 

Jag har dock inte fått svar på NÄR man ska göra det. 

Ändå visar svaren från Socialdemokraterna på vilken riktning de vill gå, tycker jag.

Jag tycker att det är anmärkningsvärt att det tog så lång tid att få ett svar från Socialdemokraterna.

Jag tycker också att det är anmärkningsvärt att svaret jag fick är undertecknat med "Socialdemokraterna" och att där inte finns något personnamn att hänvisa till om jag skulle vilja ställa fler frågor. 

Det parti som fortfarande inte svarat mig nu är Sverigedemokraterna.

Vill du läsa om vad de övriga riksdagspartierna svarade mig på mina frågor?

Här är länkarna dit:

"Utförsäkringarna - direkt fråga till de politiska partierna".

 "Utförsäkringen del 1 - Svar från de politiska partierna".


 "Utförsäkringen del 2 - svar från de politiska partierna".   
Demokrati och politik handlar om att ställa frågor och att få svar. Bland så mycket annat. 

Demokrati innebär att alla människor har samma värde. Både i teorin och i praktiken.

Det handlar framförallt om handling, om att förverkliga de visioner ett politiskt parti har.

Här är ett blogginlägg som tar upp ett av många bevis på hur Alliansen som idag har makten i sin hand, handlar när det gäller sjuka människor:

"Sjukreglerna kring psykisk ohälsa ska ses över".

Och här är mina tankar i Newsmill kring Alliansens senaste handling när det gäller de allt fler svenskar som drabbas av psykisk ohälsa (min artikel handlar om så mycket mer än rubriken säger. Mitt eget rubrikförslag var: "Ett sjukt samhälle skapar sjuka människor"):

"Därför mår många kvinnor psykiskt dåligt"
Lästips: 

"Klart Sverige kan bättre, än låta barnen uppleva skam" (Martin Mobergs betraktelser)