söndag 8 maj 2016

Solrosuppropet kämpar för höjd sjukersättning på Vänsterpartiets kongress

Carina Wellton med flera i Solrosuppropet kämpar för bland annat höjd sjukersättning för långtidssjukskrivna. Det är ett så viktigt arbete som de gör. Jag beundrar hur de orkar kämpa trots egen långvarig ohälsa.

Nu senast i helgen har Carina Wellton deltagit i Vänsterpartiets kongress och där lagt fram en motion för en mer rättvis sjukersättning.

Från Solrosuppropet.se:

"För två år sedan släppte Inspektionen för socialförsäkringen en rapport om utvecklingen av socialförsäkringsförmåner mellan 1992 och 2012.

Man jämförde utvecklingen med de som arbetar och har full arbetsförmåga och resultatet borde fått politiker att reagera. Medan en medelinkomsttagare under perioden fått sin reala disponibla inkomst ökad med 56,4 procent har den med sjukersättning fått sin minskad med 8 procent. Minskad!

Vänsterpartiet har i helgen sin kongress och där finns en motion av särskilt intresse. Ulla Andersson ger ett löfte.


Rapporten från ISF gav inga rubriker och det fick tyst passera, man kanske tänker att åtta procent mindre inte är så stor försämring? Men det är under en tid när alla andra fick plus och det var ju inte så att man gick bakåt från någon hög ersättning."

Ingen människa ska behöva bli fattiggjord för att man blir långvarigt sjuk. Det är ett mycket fattigt samhälle som gör så att sjuka människor blir ekonomiskt fattiga tycker jag. En utveckling mot allt mer ökade klyftor mellan människor vilket i förlängningen leder till ett konfliktfyllt och dåligt samhälle för oss alla.

Jag vill se en förändring och jag delar Solrosuppropets krav på höjd sjukersättning för långtidssjukskrivna.

Sverige har råd, helt enkelt.