fredag 12 oktober 2012

Mimmi vid Vättern


Idag tog jag med mig Mimmi till Vätterstranden. Det var en så vacker höstdag. De glödande färgerna från träden. Sandstranden. Stenarna i vattnet. De små kluckande vågorna i Vätterns blå vatten.

Mimmi hade inte på sig tratten. Det behövs inte när hon är ute, för då bryr hon sig inte alls om att slicka på sitt sår. Hon har fullt upp med att nosa på alla dofter. Inte minst kring stolpar och buskar. Jag har en stark känsla av att Mimmi är på väg in i sitt livs andra löpperiod nu.

Mimmi var vild av glädje på stranden! Grävde i sanden med sina framtassar som en liten unge. Skuttade fram. Skrattade mot mig. Smakade på Vättervattnet och det verkade hon gilla.

Till min stora glädje kunde jag också se att hon, ibland, stod på alla fyra benen.

Det här kommer att bli bra, tror jag.Utrota fördomarna kring psykisk ohälsaJag samarbetar med projektet Hjärnkoll, www.hjarnkoll.se, bland annat genom att ibland blogga om psykiska olikheter/psykisk ohälsa.

Det jag har personlig erfarenhet av är hur det är att leva med ångestsjukdomen agorafobi, panikångest och depressioner. Jag har också erfarenhet av att ha blivit sjuk av stress, att bli psykiskt och fysiskt utmattad efter en lång tid av stark stress.

För tretton år sedan kollapsade jag och fick en utmattningsdepression. Sviterna efter den långvariga stressen utlöste ångestsjukdomen agorafobi hos mig. Idag försöker jag ha ett så bra liv som är möjligt trots dagliga panikattacker och hjärntrötthet.

Jag har långsamt blivit starkare och idag har jag en arbetsförmåga på 25 %. Jag jobbar som frilansjournalist och det är just möjligheten att kunna styra min egen tid mer fritt som min egen chef än som anställd, som har gjort att jag kan arbeta till viss del idag.

Hjärnkoll har i en färsk undersökning kunnat se att 4 av 10 som har psykisk ohälsa inte talar om det på jobbet. Jag tror på att om vi vågar börja tala med varandra om hur vi mår inuti oss, minskar lidandet som det innebär att leva med psykisk ohälsa. I en del fall kanske det till och med går att hitta lösningar som gör att den psykiska ohälsan försvinner, beroende på vad det handlar om.

Tre av fyra människor drabbas någon gång i sitt liv av psykisk ohälsa. Ångest, depressioner, kriser kan vara det som utllöser tillståndet. I vissa fall hittar man balansen snabbt igen. I andra fall kanske man får lära sig att leva på ett nytt sätt, med de besvär man har. Ungefär som en diabetiker får förändra sin livsstil för att må bra, eller en person som fått en hjärtinfarkt eller högt blodtryck.

Ingen människa ska behöva känna skam år 2012 för att man mår dåligt inuti sig. Det är inte på något sätt mer skamfyllt att ha psykisk ohälsa än fysisk. Det är inte på något sätt mer skamfyllt att ha ångest eller en depression än att ha diabetes, högt blodtryck eller att ha fått cancer. Det är fördomar som lever kvar sedan lång tid tillbaka och som det nu är hög tid att vi alla hjälps åt med att få bort.


Följande text handlar om undersökningen som Hjärnkoll har gjort. Jag citerar från Hjärnkoll:

"Trots att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken bakom sjukskrivningar är det tyst på arbetsplatserna i Sverige. En ny studie, som kampanjen Hjärnkoll nyligen har publicerat, visar att 40 procent väljer att inte berätta om sin psykiska ohälsa på jobbet. Hjärnkoll menar att ett öppet arbetsklimat ger en rad positiva effekter för arbetsmiljön och uppmanar arbetsgivare att engagera sig mer i frågan.

– Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken bakom sjukskrivningarna och ska vi skapa ett fungerande arbetsliv för alla måste tystnaden brytas. Arbetsgivare har mycket att vinna på att arbeta förebyggande och skapa ett klimat där man kan prata mer öppet om psykisk ohälsa, säger Rickard Bracken, projektledare på Hjärnkoll.

Undersökningen, som besvarats av över 1000 yrkesverksamma tjänstemän, visar att 40 procent som upplever eller har upplevt psykisk ohälsa har valt att inte vara öppna med det på sin arbetsplats. Drygt två av tre tjänstemän har aldrig pratat om psykisk ohälsa i något möte med sin arbetsgrupp under det senaste året. Samtidigt pekar undersökningen på flera positiva friskfaktorer som är förknippade med en öppenhet. Bland annat  upplever de som varit öppna att arbetsgivare tar ansvar för medarbetarnas hälsa liksom man upplever att kollegor och chefer hanterat ens psykiska ohälsa väl.

Nyligen var det Världsdagen för psykisk hälsa. I Sverige har tre av fyra erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Kampanjen Hjärnkoll kan med hjälp av över 300 ambassadörer besöka fler arbetsplatser och sprida kunskaper om hur man främjar psykisk hälsa i arbetslivet.

– Hjärnkoll kommer att prioritera den psykiska ohälsan i arbetslivet. Vi vill ge medarbetare, chefer och arbetsgivare konkreta redskap för hur man kan främja ett bra och öppet arbetsklimat där alla har lika rättigheter och möjligheter oavsett våra psykiska olikheter, säger Rickard Bracken.

Kampanjen Hjärnkoll är initierad av regeringen och drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH.

Undersökningen genomfördes i samarbete med TNS Sifo och utfördes i september. Totalt besvarades den av 1057 yrkesverksamma tjänstemän.

Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Kampanjen drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). Läs mer på www.hjarnkoll.se"

Källa: www.hjarnkoll.se