lördag 1 oktober 2016

Låt ingen eller inget ta ifrån dig ditt värde

Jag tror att det handlar om att aldrig låta någon annan eller något som sker i livet ta ifrån dig känslan av att du är värdefull.

Precis så som du är.