onsdag 11 december 2013

Hjärnkolls nya utredning: Samband mellan otrygg ekonomi och psykisk ohälsa

Långvarig ekonomisk otrygghet påverkar den psykiska hälsan negativt. Det visar en ny rapport från Hjärnkoll. 

För mig är sambandet solklart mellan att den psykiska ohälsan i Sverige ökar när de ekonomiska klyftorna ökar.  Jag har under nästan hela mitt liv sett och själv upplevt hur ekonomisk stress påverkar människor. Det blir en ond spiral, den ekonomiska oron leder till psykisk ohälsa som leder till att man får det ännu sämre ekonomiskt. Inte minst sedan trygghetssystemen försämrats för sjuka med bland annat de inhumana utförsäkringarna. Jag önskar ett samhälle med minskade klyftor mellan människor. Ett samhälle där man känner att man har en trygg basal inkomst om man blir sjuk eller arbetslös. Ett samhälle som får människor att må bra i stället för att må dåligt.


Ur Hjärnkolls utredning:

Personer med psykisk ohälsa har lägre inkomster och mindre marginaler. Det visar en ny rapport som tagits fram på uppdrag av kampanjen Hjärnkoll. Om inte utestängning och diskriminering upphör kan situationen leda till sämre hälsa och möjligheter till återhämtning samt till livslångt bidragsberoende. Nu inleds manifestationer runt om i landet för att belysa ekonomiska villkor för personer med psykisk ohälsa.

- Otrygg ekonomi under lång tid ökar risken för ohälsa, samtidigt som det i sig kan innebära försämrad ekonomi och försvårad återhämtning. Politiker och arbetsliv måste bli bättre på att stoppa den utestängning och diskriminering som finns på arbetsmarknaden som bidrar till otrygg ekonomi och psykisk ohälsa, säger Rickard Bracken, projektledare på Hjärnkoll.

Personer med psykisk ohälsa har i genomsnitt väsentligt lägre inkomster än övriga. Endast tre av tio har inkomst från arbete, och de som har arbete tjänar mindre än hälften av genomsnittet. Drygt hälften inom gruppen lever på marginalen och klarar inte plötsliga utgifter. Detta framgår av Minuskontot – Ekonomiska villkor för personer med psykisk funktionsnedsättning, en ny sammanställning av offentlig statistik om ekonomiska villkor för personer med psykisk ohälsa.

Den 5-12 december arrangeras aktiviteter på 14 orter för att öka kännedomen om den ekonomiska otryggheten som många med psykisk ohälsa befinner sig i. Seminarier, föreläsningar, manifestationer och teater kommer att genomföras runt om i landet med målet att skapa diskussion om vad olika aktörer kan göra. Enligt Socialstyrelsen har de ekonomiska förhållandena för människor med psykiska funktionsnedsättningar försämrats under de senaste årtiondena. Hjärnkoll menar därför att kunskapen måste öka och att situationen måste få konsekvenser för beslutsfattande.

- De som har en svår ekonomisk situation under lång tid löper stor risk att utveckla psykisk ohälsa. Särskilt viktigt är satsningar som gör det möjligt för personer med psykisk ohälsa att få och behålla ett arbete, men det är viktigt att även andra beslut inte bidrar till ekonomisk otrygghet, säger Rickard Bracken.

Tre av fyra personer i Sverige har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller genom närstående. Läs mer om manifestationerna och ta del av på www.hjarnkoll.se/minuskontot