tisdag 27 januari 2015

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, fast besluten att ta bort utförsäkringarna

I Agenda den 25 januari finns i den sista femtedelen av programmet en intervju med Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, om utförsäkringarnas vara eller icke vara. Står regeringen fast vid att ta bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen som man lovade under valrörelsen? Och i så fall när, undrar programledaren.

Annika Strandhäll är mycket tydlig med att regeringen står fast vid att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ska bort. Hon hänvisar till olika utredningar som visar att endast 2 % av alla de 90.000 människor som utförsäkrats, kommit i arbete.

Hon nämner också att oron för ekonomin som uppstår i samband med utförsäkringen, fungerar som en käpp i hjulet för att söka arbete i stället för den morot som det kanske var tänkt att den skulle fungera som.

Där hänvisar hon bland annat till Arbetsförmedlingens utvärderingar av systemet med att utförsäkra sjuka människor liksom till de människor hon möter som upplevt att bli utförsäkrade.

" Min bedömning är, jag får ju påstötning varje dag från människor som hamnat i en situation som är komplett omöjlig, både via telefon och mail och beskriver hur den här bortre tidsgränsen har påverkat dem och hur oron för att bli utförsäkrad snarare blir ett hinder i möjligheten att komma tillbaks i arbetsmarknaden igen än ett incitament." (Annika Strandhäll)

Annika Strandhäll öppnar för samtal med övriga partier om hur man ska fokusera på det i sjukförsäkringen som man vet hjälper (enligt Annika Strandhäll förebyggande och tidiga insatser) och slopa den bortre tidsgränsen som kostat mer än vad den smakat.

När det gäller tidpunkten vill Annika Strandhäll ha bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen så snabbt som det bara är möjligt.

I flera år nu har jag bloggat och skrivit debattartiklar om bland annat det inhumana systemet med utförsäkringar. Jag ska villigt erkänna att där är dagar när det känns hopplöst. När jag känner att jag är på väg att ge upp.

Då tänker jag på mina barn. De människor som jag älskar. Hur vill jag att de ska ha det om de skulle råka bli sjuka en period i sitt liv? Där hämtar jag kraft att fortsätta att skriva.

Orden från Annika Strandhäll i Agenda ger mig hopp om en värdig sjukförsäkring igen i Sverige. Så att Sverige igen med all rätt kan kallas ett välfärdsland.Lästips:

"Oron för utförsäkring är ett hinder för återgång till arbete, ej incitament" (Solrosuppropet)

"Dags att inse det - utförsäkringarna de funkar inte" (Martin Mobergs betraktelser)

"Och så vill de att man ska gå och jobba" (Martin Mobergs betraktelser)

"Pianist med ostämt piano skjuter tillbaka" (Solrosuppropet)

"Snart blir Bo utförsäkrad" (SVT)

"Lång återhämtning från utbrändhet" (SR)

"Vi vill ta bort sjukförsäkringens bortre tidsgräns" (SVT)

"Läkare ordinerar semester för Åkesson" (SVT)